logo firmy

 

Pędzle i szczotki "Malwo" słyną z jakości.
To nas wyróżnia: jakość naszych wyrobów spełnia normy zachodnioeuropejskie.
To dlatego doświadczeni fachowcy i zwykli użytkownicy szukają i wybierają "Malwo".
I są zadowoleni.
Bo tak, jak my gwarantujemy jakość naszych wyrobów - tak nasze wyroby gwarantują jakość pracy, której służą.
Dlatego każdemu, bez wahania, możemy polecić każdy z naszych pędzli, każdą ze szczotek czy innych naszych wyrobów - w zależności od potrzeb. Oferta "Malwo" jest tak szeroka, że każdy znajdzie w niej wszystko, czego mu trzeba: tak wyroby powszechnego stosowania, jak i produkty specjalistyczne, do zastosowań profesjonalnych.
Produkujemy - i sprzedajemy - rocznie kilkaset tysięcy pędzli i szczotek. Działając na polskim rynku bez przerwy od 1940 r. zdobyliśmy bogate doświadczenie, a kontakty międzynarodowe umożliwiają nam wdrażanie najnowocześniejszych technologii. Potrafimy być elastyczni i dostosować się do zamówień. Wszystko to sprawia, że nasze szczotki i pędzle kupowane były i są nie tylko w Polsce, ale i w Czechach, Słowacji, Austrii, na Węgrzech, Hollandii a nawet w Kanadzie.
Pędzel produkowany przez "Malwo" zdobył Złoty Medal Między-narodowych Targów w Poznaniu. Ten medal przynosi nam zaszczyt i jest powodem naszej dumy. Jest także naszym stałym zobowiązaniem wobec Klientów - na przyszłość.

Oferujemy dogodne i atrakcyjne warunki współpracy:

  • Zapraszamy odbiorców hurtowych, odbiorców detalicznych oraz zakłady  pracy

  • Ilość sztuk i terminy dostaw - do uzgodnienia

  • Dostawy naszym transportem lub wysyłki pocztą

  • Zapłaty: gotówką, czekiem potwierdzonym lub przelewem. Terminy do uzgodnienia

Zakład P. P. H. "Malwo" jest Zakładem Pracy Chronionej (decyzja Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, nr D/00998 z dnia 12. 07. 94 r.)
W związku z tym, z tytułu zakupów w P. P. H. "Malwo" przysługują ulgi w świadczeniach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych (rozp. Ministra Finansów z dn. 30. 09. 91 r.)

  "Malwo" brushes stand for quality. That's what distinguishes us: quality of our products meets west-european standards. This is why both experienced professionalists and ordinary users look for and prefer "Malwo" products. And they are satisfied. Because as we guarantee the quality of our products, our products guarantee the quality of work which they are used for.
And this is exactly the reason why we can, without hesitation, recommend to everyone each and every of our brushes depending on the specific need. "Malwo"'s offer is wide enough for everyone to find what they need: products for casual use as well as specially prepared versions for professional use.
We produce - and sell - million of brushes every year. We have been operating on Polish market constantly since 1940 r., which has gained us a high experience. Our international contacts allow us to implement the most modern technologies in our factory. We are flexible and can adjust to orders? specifics. For all these reasons our brushes have been bought not only in Poland, but also in Czech and Slovak Republics, Austria, Hungary, Holland and Canada.
A brush produced by "Malwo" has won the Gold Medal of Poznań International Fairs. This prize is our great honour and pride. It is also a proof of our constant dedication and commitment towards our Clients - for the future.

We offer convenient and attractive terms of co-operation: 

Deals: wholesalers are welcome, as well as retailers and institutions 

Quantity of products ordered and delivery dates - by appointment  

Deliveries by our means of transport or post delivery  

Payments: cash, secured cheque or transfer order. Dates by appointment

 Złoty Medal...